Kalendarz
Start Kalendarz
22.03.2010 - Zaliczka na podatek dochodowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, DEK-1

Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od łącznej kwoty wypłat dokonanych w miesiącu lutym 2010 roku.

Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za luty 2010 roku.

Wpłata podatku z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za luty 2010 roku.

DEK-1 wpłata PFRON za miesiąc luty 2010 roku.

Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (osoby prowadzące działalność gospodarczą, wykonujące wolny zawód, osiągające przychody z najmu, podnajmu) za luty 2010 roku.

Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (podatek liniowy) za okres od początku roku do końca lutego 2010 roku.

Wpłata zaliczki na podatek dochodowy przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za miesiąc luty 2010 roku.

Wpłata zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc luty 2010 roku (podatnicy otrzymujący wynagrodzenie ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytury lub renty zagranicznej otrzymywanej bez pośrednictwa banku).