Aktualności

DORADCA - Wojewódzki Lider Biznesu 2017

DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. w dniu 21 czerwca 2017 roku uzyskał tytuł WOJEWÓDZKI LIDER BIZNESU 2017 w kategorii średnich przedsiębiorstw województwa lubelskiego.

22.06.2017

Konferencja - Maraton ze zmianami w przepisach

DORADCA Sp. z o.o. bierze czynny udział Konferencji współorganizowanej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w  Lublinie oraz Spółkę SONETA. Konferencja zorganizowana została dla przedsiębiorców oraz właścicieli biur rachunkowych w ramach cyklu spotkań: „Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw w kontekście wprowadzonych i planowanych zmian w przepisach”.

02.06.2017

Kolejne spotkanie DORADCY w ramach Firmowych Ewolucji

Doradcy podatkowi z DORADCA Sp. z o.o. Lublinie - dr Grzegorz Matysek i Anna Mełgieś, na zaproszenie Banku Zachodniego WBK S.A., uczestnicząc w spotkaniu z przedsiębiorcami regionu biłgorajskiego, w ramach Firmowych Ewolucji omawiają problematykę: "Zmiany w przepisach podatkowych w 2017 r., a optymalizacja podatkowa."

28.04.2017

DORADCA w czołówce największych firm doradztwa podatkowego

W XI rankingu Największych Firm Doradztwa Podatkowego, opublikowanym przez Gazetę Prawną, DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. w Lublinie zajął VII miejsce (w kategorii firmy średniej wielkości).

21.04.2017

Minister Finansów objaśnia nowe zasady rozliczeń podatku VAT w budownictwie

Na stronach Ministerstwa Finansów udostępniono objaśnienia podatkowe z dnia 17 marca 2017 r. pt: ”Stosowanie mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych.”

23.03.2017

Zmiany w rozliczeniach z podatku PIT

Ustawą z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy, uchwalono zmiany dotyczące indywidualnych rozliczeń z podatku PIT.

Podstawowa zmiana polega na umożliwieniu podatnikom przesłania do organu podatkowego wniosku o sporządzenie indywidualnego zeznania rocznego. Wnioski takie można będzie składać tylko w formie elektronicznej w terminie od 1 stycznia do 15 kwietnia. Wyjątkowo przy rozliczeniach za bieżący, 2016 rok wnioski o sporządzenie zeznania składać będzie można dopiero od 15 marca b.r.  We wniosku należało będzie podać adres poczty elektronicznej, na który ma być wysłana informacja o sporządzeniu zeznania przez urząd skarbowy. Ten sposób rozliczenia przewidziany jest tylko dla  tych podatników, którzy uzyskują dochody za pośrednictwem płatników i rozliczają się na formularzu PIT-37. Podatnicy mogą wnioskować o sporządzenie dla nich łącznego rozliczenia małżonków, odliczenie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, jak też o odliczenie przysługujących ulg, czy też przekazanie 1% podatku na rzecz OPP.

 

07.03.2017

DORADCA w lokalnych mediach o planowanych ułatwieniach dla przedsiębiorców

Bożena Nowicka, ekspert i doradca podatkowy w Radio Lublin komentuje planowane zmiany zmierzające do zmniejszenia obciążeń względem ZUS dla małych przedsiębiorców oraz inne rozwiązania zachęcające przedsiębiorców  do podejmowania legalnej działalności gospodarczej.   

23.02.2017

DORADCA w mediach o Jednolitym Pliku Kontrolnym

Anna Mełgieś – ekspert i doradca podatkowy w zakresie podatku VAT, w programie informacyjnym Polonia 24,  omawia nowe zasady prowadzenia kontroli podatkowych z wykorzystaniem Jednolitego Pliku Kontrolnego.

22.02.2017

DORADCA w mediach o wyłudzeniach w podatku VAT

Anna Mełgieś – ekspert i doradca podatkowy w zakresie podatku VAT, komentuje w programie informacyjnym TVP2 "Panorama" planowane zmiany systemu podatkowego zmierzające do wyeliminowania wyłudzeń i innych nieprawidłowości w podatku od towarów i usług. 

01.02.2017

Nowe ulgi inwestycyjne – projektowane rozwiązania dla przedsiębiorców

Na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju zamieszono projekt dotyczący nowych ulg inwestycyjnych dla przedsiębiorców, zarówno podatników podatku dochodowego od osób fizycznych jak i osób prawnych.

24.01.2017

Zawiadomienia o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych składa się corocznie

W związku z podwyższeniem limitu uprawniającego do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów z 1.200.000 do 2.000.000 mln euro, przypominamy, że ewentualne, dobrowolne prowadzenie przez podatnika ksiąg rachunkowych wymaga corocznego składania zawiadomienia do organu podatkowego w tym zakresie.

20.01.2017

Ministerstwo Finansów wyjaśnia jak ustalić status przedsiębiorcy dla wysyłki JPK_VAT

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów opublikowano wyjaśnienia dotyczące obowiązku przesyłania danych objętych Jednolitym Plikiem Kontrolnym. Od 1 stycznia 2017 r. temu obowiązkowi podlegają również  mali i średni przedsiębiorcy. Mikroprzedsiębiorcy zostaną objęci tym obowiązkiem od 1 stycznia 2018 r.

17.01.2017

Nie będzie jedolitego podatku dochodowego. DORADCA w lokalnych mediach.

Rząd wycofał się z pomysłu wprowadzenia jednolitego podatku dochodowego, który zakładał połączenie podatku PIT wraz ze składkami ZUS i NFZ.

To dobra wiadomość dla wielu przedsiębiorców, którzy obawiali się utraty prawa do opodatkowania swoich dochodów z działalności w formie podatku liniowego, w stawce 19%.

22.12.2016

DORADCA otrzymał laur "Firma Dobrze Widziana 2016"

W dniu 23 listopada 2016 r. w siedzibie Business Centre Club w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia nagród w konkursie "Firma Dobrze Widziana". Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem konkursu „Firma Dobrze Widziana” jest promowanie firm, które prowadzą biznes społecznie odpowiedzialny, oraz szerzenie wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i skutecznych metod komunikowania o prowadzonej przez firmę działalności społecznej.

23.11.2016

DORADCA o jednolitym podatku dochodowym w lokalnych mediach

Jednolity podatek dochodowy, polegający na połączeniu PIT, ZUS i NFZ, zgodnie z zapowiedziami rządu, ma wejść w życie od 1 stycznia 2018 r.

DORADCA informuje w lokalnych mediach o głównych założeniach planowanej reformy w zakresie opodatkowania dochodów osób fizycznych.

21.10.2016

Nasz serwis internetowy w nowej odsłonie.

Od września 2016 r. uruchomiliśmy nasz serwis internetowy w nowej odsłonie. Rozszerzone funkcjonalności, przejrzysty układ, nowoczesny design. Zapraszamy do korzystania i dzielenia się uwagami ;)

23.09.2016

Firmowe Ewolucje z Bankiem BZWBK S.A.

Doradcy podatkowi z DORADCA Sp. z o.o. Lublinie w ramach "Firmowych Ewolucji", których inicjatorem jest Bank Zachodni WBK S.A., na zaproszenie Banku, prowadzili panele dyskusyjne dedykowane przedsiębiorcom "Jak skutecznie optymalizować podatki w firmie?".

Choć zadanie to jest coraz trudniejsze, to jednak wciąż możliwe...

20.09.2016

DORADCA rekomendowany przez Business Centre Club

DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. w Lublinie jest firmą rekomendowaną przez Business Centre Club jako podmiot rzetelny i wiarygodny oraz przestrzegający zasad etyki kupieckiej w kontaktach biznesowych.

28.07.2016

DORADCA - Wojewódzkim Liderem Biznesu 2015!

DORADCA Sp. z o.o. - Wojewódzkim Liderem Biznesu 2015 ! Decyzją Kapituły Programu Regionalnej Izby Gospodarczej w Lublinie nasza Spółka została uhonorowana tytułem Wojewódzkiego Lidera Biznesu 2015. Celem tego Programu było m.in. wyłonienie i wyróżnienie najlepszych firm, których osiągnięcia mogą stanowić wzór do naśladowania, oraz promowanie podmiotów działających zgodnie z prawem i normami rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym. Dziękujemy!

15.03.2016

Newsletter

Jeżeli życzą sobie Państwo otrzymywać wiadomości z zakresu prawa podatkowego i bilansowego, prosimy o podanie adresu e-mail.

Logowanie

projekt i realizacja ibif.pl