Aktualności

Dwudniowe spotkanie konsultingowe online „Podatki w 2021 roku – nowości oraz wybrane aspekty”

Zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Termin:  5 marca 2021 r. (piątek) i 9 marca 2021 r. (wtorek). godz. 9.00

25.02.2021

DORADCA w prasie - zmiany w cenach transferowych

Doradca podatkowy, Pan Łukasz Błażewicz, w dzienniku Rzeczpospolita, omawia ostatnie zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych. 

19.02.2021

DORADCA w prasie

Doradcy podatkowi ze Spółki DORADCA w miesięczniku Rachunkowość omawiają istotne wątpliwości w prawie podatkowym.

10.02.2021

DORADCA w prasie - zmiany w zwolnieniu dla Młodych

Pani Bożena Nowicka, doradca podatkowy w DORADCA Sp. z o.o., w dzienniku Rzeczpospolita omawia zmiany w zwolnieniu od podatku dochodowego dochodów osób do ukończenia 26 roku życia. 

28.01.2021

DORADCA w prasie - opłata cukrowa

Doradca podatkowy, Pan mec. Piotr Chojnacki w DGP wskazuje na wątpliwości związane z ustaleniem wysokości opłaty cukrowej pobieranej od napojów z dodatkiem cukru.

25.01.2021

DORADCA w prasie - odsetki a podatek u źródła

Doradca podatkowy, Pan mec. Piotr Chojnacki w DGP omawia kwestię opodatkowania odsetek podatkiem u źródła.

19.01.2021

DORADCA w prasie - Spółki komandytowe, a obniżona stawka CIT

Doradca podatkowy, dr Grzegorz Matysek w Dzienniku Gazeta Prawna, wskazuje na wątpliwości związane z możliwością korzystania przez spółki komandytowe z 9% stawki podatku dochodowego od osób prawnych.

05.01.2021

DORADCA w Prasie - Ryzykowne odliczenie darowizn na walkę z COVID-19

Doradca podatkowy, Pan mec. Piotr Chojnacki w DGP wskazuje na wątpliwości związane z tym, czy na etapie obliczania zaliczek na podatek za listopad 2020 r. będzie możliwe odliczenie darowizn na walkę z COVID-19.

15.12.2020

Dwudniowe spotkanie konsultingowe online „Najważniejsze zmiany – PODATKI i nie tylko”

Zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Termin:  9-10 grudnia 2020 r. (środa - czwartek ), godz. 9.00

03.12.2020

DORADCA w prasie - zmiany w schematach podatkowych

Doradca podatkowy, Pani mec. Agata Kowalik, w dzienniku Rzeczpospolita omawia wprowadzone zmiany w przepisach dotyczących schematów podatkowych.

25.11.2020

DORADCA w prasie - zmiany w ryczałcie od 2021 r.

Pani Bożena Nowicka, doradca podatkowy w DORADCA Sp. z o.o., w dzienniku Rzeczpospolita omawia zmiany w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

18.11.2020

Zmiany w podatku CIT od 2021 r.

Szanowni Państwo,

W artykule opublikowanym na naszej stronie internetowej omawiamy zmiany, które mają obowiązywać od 2021 r. w podatku dochodowym od osób prawnych.

09.11.2020

Nowe obowiązki w cenach transferowych - pytania i odpowiedzi

Na stronie Ministerstwa Finansów zostało opublikowane zestawienie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w zakresie nowych obowiązków dotyczących składania informacji o cenach transferowych (TP-R), a także oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. 

01.10.2020

DORADCA w prasie - kary umowne, a podatek VAT

Doradca podatkowy, Pani mec. Agata Kowalik, w dzienniku Rzeczpospolita omawia problem opodatkowania kar umownych podatkiem VAT.

01.10.2020

Interpretacja ogólna – przychód za samochód obejmuje jednak koszty paliwa

W dniu 21 września 2020 r. Minister Finansów wydał Interpretację ogólną dotyczącą stosowania art.12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

22.09.2020

DORADCA – Ranking Firm Doradztwa Podatkowego

Uprzejmie Państwa informujemy, że DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o.  zajmuje 7 miejsce w XIV Rankingu Firm i Doradców Podatkowych w Polsce za 2019 rok, w kategorii Firmy średniej wielkości. 

11.08.2020

Objaśnienia podatkowe MF - COVID-19 a podatki

Na stronie Ministerstwa Finansów zostały opublikowane objaśnienia podatkowe dotyczące nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

22.07.2020

DORADCA w prasie - odpisy na ZFŚS

Pani Bożena Nowicka, doradca podatkowy w DORADCA Sp. z o.o., w Dzienniku Gazeta Prawna omawia nowe zasady dokonywania odpisów na ZFŚS (w kontekście wyłączenia prawa do dokonywania dodatkowych odpisów na fundusz), oraz wskazuje problem związany z prawidłowym rozpoznaniem kosztów podatkowych.

13.07.2020

DORADCA w prasie - wydanie majątku likwidowanej spółki

Pani Bożena Nowicka, doradca podatkowy w DORADCA Sp. z o.o., w Dzienniku Gazeta Prawna omawia interpretację podatkową dotyczącą skutków podatkowych wydania nieruchomości na rzecz wspólnika, wskutek likwidacji spółki kapitałowej.

15.06.2020

DORADCA w prasie - moment zaliczenia wynagrodzeń do kosztów podatkowych

Doradca podatkowy, Pan mec. Piotr Chojnacki w DGP wskazuje na problem ujęcia w czasie kosztów wynagrodzeń pracowników produkcyjnych.

18.05.2020

Ranking Firm doradztwa podatkowego

Uprzejmie informujemy, że DORADCA Sp. z o. o., plasuje się na 31 miejscu w Polsce, w Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego.

18.05.2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w okresie COVID-19

Wychodząc naprzeciw potrzebom wynikającym z otaczającej nas rzeczywistości przedstawiamy ofertę wsparcia dla przedsiębiorców.

13.05.2020

DORADCA w prasie - tworzenie oddziału przez Spółkę

Doradca podatkowy, Pani mec. Agata Kowalik, w dzienniku Rzeczpospolita omawia zasady tworzenia oddziału przez przedsiębiorstwo krajowe.

06.05.2020

Praktyczny przewodnik po zmianach w przepisach „w okresie COVID-19”

Oddajemy w Państwa ręce Praktyczny przewodnik po zmianach w przepisach „w okresie COVID-19”.

28.04.2020

DORADCA w prasie - Tarcza Antykryzysowa, a zmiany w PIT

Pani Bożena Nowicka, doradca podatkowy w DORADCA Sp. z o.o., w dzienniku Rzeczpospolita omawia zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzone w ramach Tarczy Antykryzysowej.

27.04.2020

Szkolenie „ZNOWELIZOWANA TARCZA ANTYKRYZYSOWA - COVID 2019”

Zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Termin:  24 kwietnia 2020 r. (piątek), godz. 9.00

17.04.2020

Objaśnienia podatkowe dotyczące używania samochodów osobowych w działalności gospodarczej

Opublikowane zostały objaśnienia podatkowe dotyczące skutków używania samochodu osobowego w działalności.

15.04.2020

DORADCA w prasie - tarcza antykryzysowa

Doradca podatkowy, Pani mec. Agata Kowalik, w dzienniku Rzeczpospolita omawia przepisy tarczy antykryzysowej.

08.04.2020

DORADCA w prasie - przedsiębiorstwo w spadku

Pani Bożena Nowicka, doradca podatkowy w DORADCA Sp. z o.o., w dzienniku Rzeczpospolita omawia zasady opodatkowania dochodów przedsiębiorstwa w spadku.

01.04.2020

Przepisy Tarczy Antykryzysowej

Prezydent podpisał ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568).

01.04.2020

Terminy złożenia zeznania CIT-8, oraz informacji ORD-U i IFT-2R przedłużone

W związku z epidemią koronawirusa dokonano przedłużenia terminu do złożenia niektórych zeznań i informacji podatkowych.

30.03.2020

Projektowany pakiet działań antykryzysowych

W związku z planowanymi nowymi regulacjami prawnymi mającymi na celu wspieranie przedsiębiorców w okresie epidemii, przekazujemy w Państwa ręce zwięzły przewodnik uwzględniający planowane zmiany w prawie podatkowym i prawie gospodarczym.

 

24.03.2020

SARS-COv-2 a sprawozdania finansowe za 2019 rok

Pani Barbara Szyszka z Biura Badania Sprawozdań Finansowych i Innych Usług Biegłego Rewidenta wskazuje na konieczność uwzględnienia w sporządzanym sprawozdaniu finansowym skutków wystąpienia epidemii koronawirusa.

 

18.03.2020

Specustawa o koronawirusie - istotne informacje dla przedsiębiorców

Na naszej stronie internetowej mogą Państwo znaleźć istotne informacje  na temat najważniejszych obowiązków przedsiębiorców i pracowników, które zostały wprowadzone zgodnie z ustawą dotyczącą przeciwdziałania epidemii koronawirusa.

16.03.2020

DORADCA w prasie - ulga za złe długi

Doradca podatkowy, Pani mec. Agata Paul w dzienniku Rzeczpospolita omawia regulacje dotyczące ulgi za złe długi w podatkach dochodowych.

11.03.2020

DORADCA w prasie - 9% stawka CIT

Doradca podatkowy, Pan mec. Piotr Chojnacki w dzienniku Rzeczpospolita omawia zasady korzystania z 9% stawki podatku dochodowego od osób prawnych.

04.03.2020

DORADCA w prasie - koszty finansowania dłużnego

Doradca podatkowy, Pan mec. Piotr Chojnacki w dzienniku Rzeczpospolita omawia zasady ograniczania w zaliczaniu kosztów finansowania dłużnego do kosztów podatkowych.

21.02.2020

DORADCA w prasie - szkolenia dla zarządu czasami z PIT

Pani Bożena Nowicka, doradca podatkowy w DORADCA Sp. z o.o., w Dzienniku Gazeta Prawna wskazuje na wątpliwości związane z obowiązkiem zapłaty podatku PIT przez członków zarządu  na kontraktach menedżerskich, którym spółki finansują koszty szkoleń.

11.02.2020

DORADCA w prasie - unikanie zatorów płatniczych

Doradca podatkowy, Pani mec. Agata Paul w dzienniku Rzeczpospolita omawia nowe zasady ochrony wierzycieli przed nieterminową zapłatą należności przez kontrahentów.

29.01.2020

DORADCA w prasie - termin ujęcia wpłat na rzecz PPK w kosztach podatkowych

Doradca podatkowy, dr Grzegorz Matysek w Dzienniku Gazeta Prawna, wskazuje na praktyczne wątpliwości związane z zasadami zaliczania do kosztów podatkowych wpłat dokonywanych do PPK przez pracodawców.

22.01.2020

DORADCA w prasie - CRBR

Doradca podatkowy, Pani mec. Agata Kowalik, w dzienniku Rzeczpospolita omawia przepisy dotyczące składania informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

08.01.2020

DORADCA w prasie - wydatki na używanie samochodów osobowych

Doradca podatkowy, Pani mec. Agata Paul w dzienniku Rzeczpospolita omawia przepisy dotyczące zasad zaliczania do kosztów podatkowych wydatków związanych z używaniem samochodów osobowych.

11.12.2019

DORADCA w prasie - regulowanie należności za pośrednictwem przelewu

Doradca podatkowy, Pani mec. Agata Paul w dzienniku Rzeczpospolita wskazuje na  wątpliwości dotyczące przepisów o obowiązku płatności zobowiązań wobec przedsiębiorców za pośrednictwem rachunku bankowego.

27.11.2019

DORADCA w prasie - płatność na rzecz komorników a split payment

Doradca podatkowy, Pani mec. Agata Paul w Dzienniku Gazeta Prawna wskazuje na praktyczne wątpliwości w zakresie stosowania przepisów o podzielonej płatności, w kontekście płatności należności na rzecz komornika (który dokonuje egzekucji u kontrahenta).

20.11.2019

DORADCA - Wojewódzki Lider Biznesu 2019

DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. uzyskał tytuł WOJEWÓDZKI LIDER BIZNESU 2019 w kategorii małych przedsiębiorstw województwa lubelskiego.

07.11.2019

DORADCA w prasie - schematy podatkowe

Doradca podatkowy, Pani mec. Agata Kowalik, w dzienniku Rzeczpospolita omawia wybrane problemy praktyczne związane z obowiązkiem zgłaszania schematów podatkowych.

30.10.2019

DORADCA w prasie - prosta spółka akcyjna

Doradca podatkowy, Pani mec. Agata Kowalik, w dzienniku Rzeczpospolita omawia nowy rodzaj spółki prawa handlowego, czyli prostą spółkę akcyjną.

02.10.2019

Spotkanie z członkami Business Centre Club

W dniu 23 września b.r., w Hotelu Europa w Lublinie prowadziliśmy szkolenie dla członków Loży Lubelskiej Business Centre Club.

01.10.2019

DORADCA w prasie – ograniczenie zatorów płatniczych

Pani Bożena Nowicka, doradca podatkowy w DORADCA Sp. z o.o., w dzienniku Rzeczpospolita omawia skutki podatkowe dla wierzycieli i dłużników, wynikające ze zmian przepisów, dotyczących ograniczenia zatorów płatniczych.

05.09.2019

DORADCA w prasie - pośrednictwo a podatek u źródła

Doradca podatkowy, Pan mec. Piotr Chojnacki w Dzienniku Gazeta Prawna wskazuje na wątpliwości w zakresie podatku u źródła w kontekście usług pośrednictwa.

27.08.2019

DORADCA w prasie - odsetki w obrocie gospodarczym

Doradca podatkowy, Pani mec. Agata Kowalik, w dzienniku Rzeczpospolita wskazuje i omawia rodzaje odsetek, które występują w obrocie gospodarczym.

12.08.2019

DORADCA w prasie – Zwolnienie z PIT dla młodych.

Pani Bożena Nowicka, doradca podatkowy w DORADCA Sp. z o.o. w dzisiejszym wydaniu dziennika Rzeczpospolita omawia nowe uregulowania dotyczące zwolnienia od podatku PIT przychodów osiąganych przez osoby, do ukończenia 26 roku życia.  

24.07.2019

Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych

Na stronie Ministerstwa Finansów zostały opublikowane objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych, dotyczące technicznych aspektów przygotowywania analiz porównawczych oraz opisów zgodności.

19.06.2019

DORADCA w prasie - ceny transferowe

Doradca podatkowy, Pan Łukasz Błażewicz, w Monitorze Księgowego, wyjaśnia zasady wyboru regulacji z zakresu cen transferowych, które będą stosowane do rozpoznania obowiązku, jak i ewentualnego sporządzenia dokumentacji podatkowej za rok 2018.

10.06.2019

DORADCA w mediach - płaca minimalna

Na temat skutków planowanego wzrostu płacy minimalnej dla Panoramy w TVP 2 wypowiadała się doradca podatkowy Pani mec. Agata Kowalik.

30.05.2019

DORADCA w prasie - klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Doradca podatkowy, Pani mec. Agata Kowalik, w dzienniku Rzeczpospolita omawia zmiany w zakresie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, które weszły w życie od początku 2019 r.

28.05.2019

DORADCA w prasie - dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS

Doradca podatkowy, Pani Bożena Nowicka, w artykule "Dopłaty do wypoczynku z ZFŚS a PIT" wyjaśnia zasady opodatkowania przychodów z nieodpłatnych (częściowo odpłatnych) świadczeń będących skutkiem dofinansowania wypoczynku pracownika (i członków rodziny) przez pracodawcę.

15.05.2019

Raportowanie schematów podatkowych - szkolenie

26 kwietnia 2019 r. prowadziliśmy szkolenie dla członków Lubelskiego Klubu Biznesu na temat „Raportowanie schematów podatkowych – co o nowych wymogach powinni wiedzieć przedsiębiorcy”.

06.05.2019

DORADCA w prasie - zasady opodatkowania dochodów ze sprzedaży nieruchomości

Doradca podatkowy, Pani Bożena Nowicka, w artykule „Jaki liczyć PIT od sprzedaży nieruchomości” wyjaśnia zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu sprzedaży nieruchomości. Zwraca uwagę między innymi na konieczność zaliczenia do przychodów z działalności gospodarczej przychodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości wykorzystywanych wcześniej w działalności gospodarczej podatników PIT, choćby nieruchomości te nie były wcześniej wprowadzone do ewidencji środków trwałych i amortyzowane. 

10.04.2019

DORADCA w rankingu Firm Doradztwa Podatkowego

Miło jest nam Państwa poinformować, że DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych zajął 8 miejsce w Rankingu Firm i Doradców Podatkowych w Polsce za rok 2018, w kategorii Firmy średniej wielkości.

Ranking jest organizowany przez Dziennik Gazeta Prawna i został ogłoszony 28 marca 2019 roku.

Cieszymy się, że nasze zaangażowanie w pracę zawodową jest z roku na rok coraz bardziej dostrzegane i doceniane na rynku doradztwa podatkowego.

28.03.2019

DORADCA w prasie - nowe obowiązki w Ordynacji podatkowej

Doradca podatkowy, Pani mec. Agata Kowalik, w dzisiejszym dzienniku Rzeczpospolita omawia niektóre z istotnych zmian, które weszły w życie od początku 2019 r. - w tym w zakresie schematów podatkowych, dodatkowego zobowiążania podatkowego oraz nowych ograniczeń w wydawaniu interpretacji podatkowych.

27.03.2019

DORADCA w prasie - podział dochodów na źródła przychodów w CIT

Doradca podatkowy, Pan mec. Piotr Chojnacki w dzienniku Rzeczpospolita omawia praktyczne problemy, związane z podziałem dochodów na źródła przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych.

13.03.2019

DORADCA w prasie - różnice kursowe ze sprzedaży akcji z lat poprzednich

Doradca podatkowy, Pan mec. Piotr Chojnacki w Dzienniku Gazeta Prawna wskazuje na pozytywne stanowisko organów podatkowych, dotyczące klasyfikacji różnic kursowych, wynikających ze sprzedaży akcji dokonanej w latach poprzednich.

07.03.2019

DORADCA w prasie - wpłata zaliczek według obniżonej stawki CIT

Doradca podatkowy, Pan Łukasz Błażewicz w dzienniku Rzeczpospolita wyjaśnia jak należy wpłacać zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych według obniżonej 9% stawki podatku, która obowiązuje przy wpłacie zaliczek (z tzw. pozostałych źródeł przychodu) za lata podatkowe rozpoczynające się po 31.12.2018 r.

13.02.2019

DORADCA w prasie - rozliczenie ulgi na dzieci przez rozwiedzionych małżonków

Doradca podatkowy, dr Grzegorz Matysek w Dzienniku Gazeta Prawna, omawiając wyrok WSA w Lublinie, wskazuje na praktyczne wątpliwości w zakresie zasad rozliczenia ulgi na dzieci przez rozwiedzionych małżonków.

08.02.2019

DORADCA w prasie - przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową

Doradca podatkowy, Pani mec. Agata Paul w dzienniku Rzeczpospolita omawia skutki podatkowe związane z przekształceniem spółki z o.o. w spółkę komandytową.

30.01.2019

DORADCA w mediach o wyłudzeniach podatkowych w VAT

Anna Mełgieś – ekspert i doradca podatkowy w zakresie podatku VAT, w głównym wydaniu Wiadomości na TVP1 komentuje sposoby walki z wyłudzeniami podatkowymi przez Krajową Informację Skarbową.

28.01.2019

DORADCA w prasie - zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany...

Doradca podatkowy, Pani mec. Agata Kowalik, w dzisiejszym dzienniku Rzeczpospolita omawia niektóre z istotnych zmian, które weszły w życie od początku 2019 r. - w tym, w zakresie opodatkowania gruntów, na których znajduje się infrastruktura przesyłowa.

09.01.2019

Nowe rozporządzenia z zakresu cen transferowych

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe regulacje w zakresie dokumentacji cen transferowych.

07.01.2019

DORADCA w lokalnych mediach

O akcyzie od papierosów oraz o nowych ureglowaniach prawnych dotyczących tej problematyki, w Radiu Centrum Lublin, rozmawiał nasz doradca podatkowy Pani Anna Mełgieś - specjalista w zakresie podatku od towarów i usług oraz akcyzy.  

20.12.2018

DORADCA w prasie - zasady zwrotu nadpłaty podatku

Doradca podatkowy, Pani Mecenas Agata Kowalik, w dzienniku Rzeczpospolita omawia zasady dokonywania zwrotu nadpłaconego podatku przez organy podatkowe.

21.11.2018

DORADCA w prasie - zmiany w zakresie amortyzacji samochodów osobowych

Doradca podatkowy, Pani Bożena Nowicka, w Dzienniku Gazeta Prawna wskazuje na wątpliwości w zakresie stosowania znowelizowanych przeisów dotyczących amortyzacji samochodów osobowych, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

06.11.2018

DORADCA - Wojewódzki Lider Biznesu 2018

DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. uzyskał tytuł WOJEWÓDZKI LIDER BIZNESU 2018 w kategorii średnich przedsiębiorstw województwa lubelskiego.

31.10.2018

DORADCA na rzecz przeciwdziałania szarej strefie

W dniu 9 października 2018 r. odbył się Kongres Regionalnej Lubelskiej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Szarej Strefie.  Pan dr Grzegorz Matysek członek zarządu i doradca podatkowy w DORADCA Sp. z o.o. bierze czynny udział w panelu dyskusyjnym na temat „Szara strefa to trudnie otoczenie dla uczciwych” oraz „Kto i dlaczego znajduje się w szarej strefie.”    

10.10.2018

DORADCA w prasie - uproszczenia w zakresie PKPiR

Doradca podatkowy, Pani Bożena Nowicka, w dzienniku Rzeczpospolita omawia ostatnie uproszczenia, w zakresie obowiązków informacyjnych dla podatników prowadzących podatkową książkę przychodów i rozchodów.

26.09.2018

DORADCA w prasie - zakup usług niematerialnych

Doradca podatkowy, Pan mec. Piotr Chojnacki, w Dzienniku Gazeta Prawna wskazuje (na przykładzie usług pośrednictwa) na wątpliwości związane z przepisami dotyczącymi ograniczenia w zaliczaniu do kosztów podatkowych wydatków ponoszonych na usługi niematerialne.

11.09.2018

DORADCA w prasie - wątpliwości w zakresie opodatkowania pożyczek

Doradca podatkowy, Pani Mecenas Agata Kowalik, w dzienniku Rzeczpospolita wskazuje na praktyczne wątpliwości związane z opodatkowaniem pożyczek, które są udzielane przez podmioty niezajmujące się w sposób zawodowy działalnością pożyczkową.

05.09.2018

DORADCA w prasie - świadczenia na rzecz członków rad nadzorczych

Doradca podatkowy, Pani Bożena Nowicka, w dzienniku Rzeczpospolita omawia skutki podatkowe związane z ponoszeniem świadczeń na rzecz członków organów zarządzajacych i kontrolnych w spółkach.

29.08.2018

DORADCA w prasie - podatek od przychodów z budynków

Doradca podatkowy, Pani Bożena Nowicka w dzienniku Rzeczpospolita omawia zasady funkcjonowania tzw. podatku od przychodów z budynków, który będzie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

22.08.2018

DORADCA wyróżniony Medalem Europejskim

Świadczone usługi doradztwa podatkowego przez spółkę DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych zostały uhonorowane Medalem Europejskim.

Medal Europejski, to rekomendacja wystawiona wyróżnionym produktom i usługom przez najważniejszą dla przedsiębiorców instytucję działającą przy Komisji Europejskiej – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.

22.06.2018

DORADCA w prasie - składanie sprawozdań finansowych tylko w formie elektronicznej

Doradca podatkowy, Pani Agata Kowalik w dzienniku Rzeczpospolita, omawia zmiany dotyczące składania sprawozdań finansowych obowiązujące od 1 października 2018 roku.

06.06.2018

DORADCA w prasie - RODO w biurach rachunkowych

Doradca podatkowy, Pani mec. Agata Kowalik w Dzienniku Gazeta Prawna, omawia skutki wejścia w życie nowych regulacji z zakresu ochrony danych osobowych, dla podmiotów prowadzących działalność z zakresu księgowości lub doradztwa podatkowego.

21.05.2018

Doradca w prasie - rozliczenia podatkowe samochodu o wartości powyżej 20 tys euro.

Doradca podatkowy, Pani Bożena Nowicka w dzienniku Rzeczpospolita omawia zasady amortyzacji oraz ustalania kosztów podatkowych ponoszonych w związku z zakupem do Firmy drogiego samochodu osobowego.

17.05.2018

Doradca w prasie - wypłata wynagrodzeń na rzecz zmarłego pracownika

Doradca podatkowy, Pani Bożena Nowicka w dzienniku Rzeczpospolita przedstawia problemy podatkowe i księgowe związane z rozliczaniem wynagrodzenia należnego po zmarłym pracowniku.

07.05.2018

DORADCA podejmuje działania na rzecz Uczciwej Konkurencji

DORADCA członkiem zespołu roboczego Regionalnej Koalicji w Walce z Szarą Strefą Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.

Bierzemy czynny udział w stworzeniu Lubelskiej Koalicji na rzecz Uczciwej Konkurencji, zmierzającej do podejmowania działań wspierających ograniczanie udziału „szarej strefy” w gospodarce naszego regionu.

25.04.2018

DORADCA w prasie - blokada konta już od 30 kwietnia

Doradca podatkowy, Pani mec. Agata Paul w dzienniku Rzeczpospolita omawia przepisy dotyczące blokady rachunków bankowych, które mają być wykorzystywane do wyłudzeń podatkowych.

18.04.2018

DORADCA w prasie - skutki wycofania się ze spółki jawnej

Doradca podatkowy, Pani mec. Agata Paul w dzienniku Rzeczpospolita omawia skutki podatkowe związane z wycofaniem się ze spółki jawnej.

17.04.2018

DORADCA w rankingu Firm i Doradców Podatkowych

Miło jest nam poinformować Państwa, że DORADCA Zespół Doradców Finansowo - Księgowych zajął 8 miejsce w Rankingu Firm i Doradców Podatkowych w Polsce, w kategorii Firmy średniej wielkości.

Ranking organizowany i ogłoszony przez Dziennik Gazeta Prawna z dnia 16 kwietnia 2018 roku.

Cieszymy się, że nasze zaangażowanie w pracę zawodową jest z roku na rok coraz bardziej dostrzegane i doceniane na rynku doradztwa podatkowego.

17.04.2018

Interpretacja ogólna MF - obowiązki z zakresu cen transferowych w zakładzie

Dla obowiązków zakładu w zakresie DCT istotne znaczenie ma wysokość przychodów i kosztów tego zakładu.

W związku z pojawiąjącymi się wątpliwościami jak należy ustalać obowiązek dokumentacyjny dla transakcji zrealizowanych przez zakład zagranicznego przedsiębiorcy w Polsce z podmiotami powiązanymi z tym zakładem (w tym spółką matką), Minister Finansów wydał dnia 26 marca 2018 r. interpretację ogólną dotyczącą tej tematyki.

29.03.2018

DORADCA w prasie - obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

Doradca podatkowy, Pani mec. Agata Kowalik w dzienniku Rzeczpospolita omawia skutki wejścia w życie nowych regulacji dotyczących przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.

28.03.2018

Nasi Eksperci wspierają Radę Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego

Eksperci Spółki DORADCA dr. Grzegorz Matysek oraz mec. Agata Paul na posiedzeniu  Stałego Zespołu Roboczego ds. Infrastruktury i Transportu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego przedstawiają wady instytucji użytkowania wieczystego, które niekorzystnie wpływają na przedsiębiorczość.

23.03.2018

Przedłużenie terminu do sporządzenia dokumentacji podatkowej

Zgodnie z zapowiedziami termin do sporządzenia dokumentacji podatkowej został przedłużony.

20.03.2018

DORADCA w prasie - skutki zlecania części produkcji poza SSE

Doradca podatkowy, Pan mec. Piotr Chojnacki w Dzienniku Gazeta Prawna omawia problemy praktyczne związane z zleceniem części produkcji poza obszar SSE.

19.03.2018

DORADCA w prasie - skutki aportu ZCP

Doradca podatkowy, Pani mec. Agata Kowalik w dzienniku Rzeczpospolita omawia korzyści podatkowe i praktyczne wątpliwości związane z aportem zorganizowanej części przedsiebiorstwa.

14.03.2018

DORADCA w prasie - zmiany w zakresie dochodów zwolnionych w PIT

Doradca podatkowy, Pani Bożena Nowicka w dzienniku Rzeczpospolita przedstawia najważniejsze zmiany od 2018 r. w zakresie zasad opodatkowana świadczeń przekaznywanych pracownikom, finansownych ze środków  ZFŚS.

22.02.2018

Planowane przedłużenie terminów do sporządzenia dokumentacji

Na stronie Ministerstwa Finansów została opublikowana informacja o planowanym przedłużeniu terminów do sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

19.02.2018

DORADCA w prasie – Skutki zakupu materiałów poza SSE

Pan mec. Piotr Chojnacki - doradca podatkowy, w Dzienniku Gazeta Prawna, wskazuje na problemy praktyczne związane z zakupem materiałów produkcyjnych poza obszarem specjalnej strefy ekonomicznej przez przedsiębiorców prowadzących działalność w strefie.

05.02.2018

Interpretacja ogólna - jak liczyć wartości transakcji dla dokumentacji cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych za rok 2017 musi być sporządzona według znowelizowanych przepisów. W celu usunięcia wątpliwości powstałych przy ich interpretacji Minister Finansów opublikował interpretację ogólną wyjaśniającą pewne aspekty związane z obowiązkiem sporządzania dokumentacji cen transferowych (Interpretacja z dnia 24 stycznia 2018 roku, znak: DCT.8201.1.2018).

31.01.2018

DORADCA w prasie – Wątpliwości związane z płatnościami gotówkowymi

Pan mec. Piotr Chojnacki - doradca podatkowy, w dzienniku Rzeczpospolita, wyjaśnia wątpliwości dotyczące przepisów warunkujących zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków opłaconych gotówką bądź uregulowanych w inny sposób, np w drodze kompensaty.

30.01.2018

DORADCA w prasie – Limit dla ulepszeń środków trwałych

Pan dr Grzegorz Matysek, w Dzienniku Gazeta Prawna sygnalizuje, że zmienione przepisy, podwyższające limit do amortyzacji środków trwałych, jak też dla ulepszeń, które można bezpośrednio zaliczyć do kosztów, dotyczą środków trwałych przyjętych do używania od 1 stycznia 2018 r.

24.01.2018

DORADCA w prasie - skutki podatkowe sprzedaży mieszkania

Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Pani Agata Paul, omawia skutki podatkowe sprzedaży mieszkania w podatku dochodowym od osób fizycznych.

14.12.2017

DORADCA wraz z BCC – spotkanie z przedsiębiorcami powiatu kraśnickiego

DORADCA wraz z BCC Loża Lubelska oraz z przedstawicielami Urzędu Skarbowego w Kraśniku na spotkaniu z przedsiębiorcami powiatu kraśnickiego.

Tematyka spotkania to wybrane prawa i obowiązki przedsiębiorców w relacjach z urzędem skarbowym oraz uszczelnianie systemu opodatkowania dochodów w Polsce.

29.11.2017

DORADCA w prasie - kłopoty z PCC przy przekształceniach

Doradca Podatkowy, Pan Łukasz Błażewicz, przedstawia problemy praktyczne w podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku przekształcenia spółek kapitałowych w spółkę komandytową.

27.11.2017

DORADCA w prasie - warunki skorzystania z ulgi B+R

Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Pan Piotr Chojnacki, omawia zasady skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej oraz problemy praktyczne związane z interpretacją przepisów w tym zakresie. 

23.11.2017

DORADCA w prasie - podatkowe skutki wynajmu mieszkania dla członka zarządu

Doradca Podatkowy, Pani Bożena Nowicka, omawia skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ubezpieczeniach społecznych, powstające z tytułu nieodpłatnego udostępnienia mieszkania dla członka zarządu.

15.11.2017

DORADCA w prasie - terminy odliczania VAT od zakupów objętych odwrotnym obciążeniem

Doradca Podatkowy, Pani Anna Mełgieś, wyjaśnia kiedy należy odliczać podatek od towarów i usług od zakupów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia.

25.10.2017

DORADCA w lokalnych mediach (2)

O tym jak działają karuzele podatkowe wyłudzające podatek VAT, w programie informacyjnym Panorama TVP3, opowiada Pani Anna Mełgieś, doradca podatkowy w DORADCA Sp. z o.o. w Lublinie.

 

 

06.10.2017

DORADCA - Ambasadorem Polskiej Gospodarki

DORADCA został wyróżniony przez Business Centre Club nagrodą Ambasador Polskiej Gospodarki. Kategoria: „najwyższa jakość”. Z rąk podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych - Marka Magierowskiego nagrodę odbiera Grzegorz Matysek, członek Zarządu DORADCA Sp. z o.o.

28.09.2017

Dokumentacja cen transferowych - znamy szczegóły

Przypominamy, że według znowelizowanych przepisów dokumentacja podatkowa powinna zostać sporządzona do dnia upływu terminu do złożenia rocznego zeznania podatkowego. Tak więc dla większości podatników podatku dochodowego od osób prawnych termin ten upłynie już 31 marca 2018 roku.

20.09.2017

Split payment przesunięty na 1 kwietnia 2018 r.

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności w VAT już od początku przyszłego roku, plany te uległy zmianie. Aktualny projekt z 31 sierpnia 2017 r. ustawy zmieniającej ustawę o VAT zakłada, że nowe uregulowania wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r.

12.09.2017

Zmiany w zasadach rozliczania składek ZUS od 2018 r.

W związku ze zmianami w rozliczeniach składek wpłacanych do ZUS, wielu przedsiębiorców od przyszłego roku może stracić dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

05.09.2017

DORADCA - Wojewódzki Lider Biznesu 2017

DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. w dniu 21 czerwca 2017 roku uzyskał tytuł WOJEWÓDZKI LIDER BIZNESU 2017 w kategorii średnich przedsiębiorstw województwa lubelskiego.

22.06.2017

Konferencja - Maraton ze zmianami w przepisach

DORADCA Sp. z o.o. bierze czynny udział Konferencji współorganizowanej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w  Lublinie oraz Spółkę SONETA. Konferencja zorganizowana została dla przedsiębiorców oraz właścicieli biur rachunkowych w ramach cyklu spotkań: „Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw w kontekście wprowadzonych i planowanych zmian w przepisach”.

02.06.2017

Kolejne spotkanie DORADCY w ramach Firmowych Ewolucji

Doradcy podatkowi z DORADCA Sp. z o.o. Lublinie - dr Grzegorz Matysek i Anna Mełgieś, na zaproszenie Banku Zachodniego WBK S.A., uczestnicząc w spotkaniu z przedsiębiorcami regionu biłgorajskiego, w ramach Firmowych Ewolucji omawiają problematykę: "Zmiany w przepisach podatkowych w 2017 r., a optymalizacja podatkowa."

28.04.2017

DORADCA w czołówce największych firm doradztwa podatkowego

W XI rankingu Największych Firm Doradztwa Podatkowego, opublikowanym przez Gazetę Prawną, DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. w Lublinie zajął VII miejsce (w kategorii firmy średniej wielkości).

21.04.2017

Minister Finansów objaśnia nowe zasady rozliczeń podatku VAT w budownictwie

Na stronach Ministerstwa Finansów udostępniono objaśnienia podatkowe z dnia 17 marca 2017 r. pt: ”Stosowanie mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych.”

23.03.2017

Zmiany w rozliczeniach z podatku PIT

Ustawą z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy, uchwalono zmiany dotyczące indywidualnych rozliczeń z podatku PIT.

Podstawowa zmiana polega na umożliwieniu podatnikom przesłania do organu podatkowego wniosku o sporządzenie indywidualnego zeznania rocznego. Wnioski takie można będzie składać tylko w formie elektronicznej w terminie od 1 stycznia do 15 kwietnia. Wyjątkowo przy rozliczeniach za bieżący, 2016 rok wnioski o sporządzenie zeznania składać będzie można dopiero od 15 marca b.r.  We wniosku należało będzie podać adres poczty elektronicznej, na który ma być wysłana informacja o sporządzeniu zeznania przez urząd skarbowy. Ten sposób rozliczenia przewidziany jest tylko dla  tych podatników, którzy uzyskują dochody za pośrednictwem płatników i rozliczają się na formularzu PIT-37. Podatnicy mogą wnioskować o sporządzenie dla nich łącznego rozliczenia małżonków, odliczenie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, jak też o odliczenie przysługujących ulg, czy też przekazanie 1% podatku na rzecz OPP.

 

07.03.2017

DORADCA w lokalnych mediach o planowanych ułatwieniach dla przedsiębiorców

Bożena Nowicka, ekspert i doradca podatkowy w Radio Lublin komentuje planowane zmiany zmierzające do zmniejszenia obciążeń względem ZUS dla małych przedsiębiorców oraz inne rozwiązania zachęcające przedsiębiorców  do podejmowania legalnej działalności gospodarczej.   

23.02.2017

DORADCA w mediach o Jednolitym Pliku Kontrolnym

Anna Mełgieś – ekspert i doradca podatkowy w zakresie podatku VAT, w programie informacyjnym Polonia 24,  omawia nowe zasady prowadzenia kontroli podatkowych z wykorzystaniem Jednolitego Pliku Kontrolnego.

22.02.2017

DORADCA w mediach o wyłudzeniach w podatku VAT

Anna Mełgieś – ekspert i doradca podatkowy w zakresie podatku VAT, komentuje w programie informacyjnym TVP2 "Panorama" planowane zmiany systemu podatkowego zmierzające do wyeliminowania wyłudzeń i innych nieprawidłowości w podatku od towarów i usług. 

01.02.2017

Nowe ulgi inwestycyjne – projektowane rozwiązania dla przedsiębiorców

Na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju zamieszono projekt dotyczący nowych ulg inwestycyjnych dla przedsiębiorców, zarówno podatników podatku dochodowego od osób fizycznych jak i osób prawnych.

24.01.2017

Zawiadomienia o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych składa się corocznie

W związku z podwyższeniem limitu uprawniającego do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów z 1.200.000 do 2.000.000 mln euro, przypominamy, że ewentualne, dobrowolne prowadzenie przez podatnika ksiąg rachunkowych wymaga corocznego składania zawiadomienia do organu podatkowego w tym zakresie.

20.01.2017

Ministerstwo Finansów wyjaśnia jak ustalić status przedsiębiorcy dla wysyłki JPK_VAT

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów opublikowano wyjaśnienia dotyczące obowiązku przesyłania danych objętych Jednolitym Plikiem Kontrolnym. Od 1 stycznia 2017 r. temu obowiązkowi podlegają również  mali i średni przedsiębiorcy. Mikroprzedsiębiorcy zostaną objęci tym obowiązkiem od 1 stycznia 2018 r.

17.01.2017

Nie będzie jedolitego podatku dochodowego. DORADCA w lokalnych mediach.

Rząd wycofał się z pomysłu wprowadzenia jednolitego podatku dochodowego, który zakładał połączenie podatku PIT wraz ze składkami ZUS i NFZ.

To dobra wiadomość dla wielu przedsiębiorców, którzy obawiali się utraty prawa do opodatkowania swoich dochodów z działalności w formie podatku liniowego, w stawce 19%.

22.12.2016

DORADCA otrzymał laur "Firma Dobrze Widziana 2016"

W dniu 23 listopada 2016 r. w siedzibie Business Centre Club w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia nagród w konkursie "Firma Dobrze Widziana". Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem konkursu „Firma Dobrze Widziana” jest promowanie firm, które prowadzą biznes społecznie odpowiedzialny, oraz szerzenie wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i skutecznych metod komunikowania o prowadzonej przez firmę działalności społecznej.

23.11.2016

DORADCA o jednolitym podatku dochodowym w lokalnych mediach

Jednolity podatek dochodowy, polegający na połączeniu PIT, ZUS i NFZ, zgodnie z zapowiedziami rządu, ma wejść w życie od 1 stycznia 2018 r.

DORADCA informuje w lokalnych mediach o głównych założeniach planowanej reformy w zakresie opodatkowania dochodów osób fizycznych.

21.10.2016

Nasz serwis internetowy w nowej odsłonie.

Od września 2016 r. uruchomiliśmy nasz serwis internetowy w nowej odsłonie. Rozszerzone funkcjonalności, przejrzysty układ, nowoczesny design. Zapraszamy do korzystania i dzielenia się uwagami ;)

23.09.2016

Firmowe Ewolucje z Bankiem BZWBK S.A.

Doradcy podatkowi z DORADCA Sp. z o.o. Lublinie w ramach "Firmowych Ewolucji", których inicjatorem jest Bank Zachodni WBK S.A., na zaproszenie Banku, prowadzili panele dyskusyjne dedykowane przedsiębiorcom "Jak skutecznie optymalizować podatki w firmie?".

Choć zadanie to jest coraz trudniejsze, to jednak wciąż możliwe...

20.09.2016

DORADCA rekomendowany przez Business Centre Club

DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. w Lublinie jest firmą rekomendowaną przez Business Centre Club jako podmiot rzetelny i wiarygodny oraz przestrzegający zasad etyki kupieckiej w kontaktach biznesowych.

28.07.2016

DORADCA - Wojewódzkim Liderem Biznesu 2015!

DORADCA Sp. z o.o. - Wojewódzkim Liderem Biznesu 2015 ! Decyzją Kapituły Programu Regionalnej Izby Gospodarczej w Lublinie nasza Spółka została uhonorowana tytułem Wojewódzkiego Lidera Biznesu 2015. Celem tego Programu było m.in. wyłonienie i wyróżnienie najlepszych firm, których osiągnięcia mogą stanowić wzór do naśladowania, oraz promowanie podmiotów działających zgodnie z prawem i normami rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym. Dziękujemy!

15.03.2016

Newsletter

Jeżeli życzą sobie Państwo otrzymywać wiadomości z zakresu prawa podatkowego i bilansowego, prosimy o podanie adresu e-mail.

Logowanie

projekt i realizacja ibif.pl