Nowe obowiązki w cenach transferowych - pytania i odpowiedzi

Na stronie Ministerstwa Finansów zostało opublikowane zestawienie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w zakresie nowych obowiązków dotyczących składania informacji o cenach transferowych (TP-R), a także oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Formularze TPR-C i TPR-P od 2019 r. zastąpiły druki CIT-TP i PIT-TP, czyli uproszczone sprawozdania w zakresie cen transferowych. Raportowanie TPR to obowiązek w  zakresie cen transferowych, który dotyczy transakcji realizowanych od 2019 r., tj. transakcji rozpoczętych lub kontynuowa­nych w 2019 r. Ten obowiązek dotyczy podmiotów, które są zobowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, jak również podmiotów zwolnionych z tego obowiązku na podstawie zwolnienia dotyczącego określonych transakcji między podmiotami krajowymi (art. 11n pkt 1 ustawy o CIT, oraz art. 23z pkt 1 ustawy o PIT).

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych jest składane przez podmioty zobowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. Oświadczenie to dotyczy dwóch kwestii:
- że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona, oraz
- że transakcja objęta obowiązkiem sporządzenia dokumentacji była realizowana na zasadach rynkowych.

Oświadczenie to musi być składane w formie elektronicznej i być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podatnika. Obecnie jest wymagane podpisanie takie oświadczenia przez każdą z osób uprawnionych do reprezentacji, jednak w ramach projektu ustawy zmieniającej (druk sejmowy nr 642) planowane jest umożliwienie podpisania takiego oświadczenia przez jedną z osób uprawnionych do reprezentacji. Uproszczenie to ma obowiązywać w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego (lub stanu epidemii).

Zgodnie z ogólnymi zasadami, oba powyżej wskazane obowiązki powinny być wypełnione do końca 9 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Termin ten został jednak przedłużony w związku z wprowadzonym w 2020 r. stanem epidemii:
- do dnia 31 grudnia 2020 r. – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.;
- o 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Dla ułatwienia podatnikom prawidłowego wywiązywania się z powyższych obowiązków Ministerstwo Finansów przygotowało odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania:
- w zakresie sporządzania informacji o cenach transferowych (link),
- w zakresie złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transfeowych (link).

 

Treść odpowiedzi mogą Państwo również pobrać bezpośrednio z naszej strony.

 

Kontakt:
Łukasz Błażewicz
l.blazewicz@doradca.lublin.pl
tel. (81) 532-23-75 w. 349

Newsletter

Jeżeli życzą sobie Państwo otrzymywać wiadomości z zakresu prawa podatkowego i bilansowego, prosimy o podanie adresu e-mail.

Logowanie

projekt i realizacja ibif.pl