Interpretacja ogólna doprecyzowująca wydatki na cele mieszkaniowe

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, podlegają dochody ze sprzedaży nieruchomości, jeżeli w momencie zbycia nie upłynął okres 5 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło jej nabycie/wybodowanie.

Jednocześnie, jeżeli przychód uzyskany z tego tytułu będzie przeznaczony na realizację własnych celów mieszkaniowych to wówczas możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia podatkowego (art. 21 ust. 1 pkt 131 PIT).

W praktyce bardzo często występują wątpliwości, które wydatki ponoszone przez podatnika są wydatkami na realizację własnych celów mieszkaniowych.

Minister Finansów wydał interpretację ogólną doprecyzowującą kwestię wydatków na własne cele mieszkaniowe. Przedmiotową interpretację omawiamy na naszej stronie internetowej (link).

Newsletter

Jeżeli życzą sobie Państwo otrzymywać wiadomości z zakresu prawa podatkowego i bilansowego, prosimy o podanie adresu e-mail.

Logowanie

projekt i realizacja ibif.pl