Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych

Na stronie Ministerstwa Finansów zostały opublikowane objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych, dotyczące technicznych aspektów przygotowywania analiz porównawczych oraz opisów zgodności.

W objaśnieniach tych wykorzystano rezultaty prac Forum Cen Transferowych, będącego zespołem opiniodawczo-doradczym przy Ministrze Finansów.

W zakresie technicznych aspektów przygotowywania analiz porównawczych objaśnienia odnoszą sie do następujących kwestii:
-  porównywalność danych a ich lokalność,
-  możliwość wykorzystania danych wewnętrznych,
-  możliwość wykorzystania danych ofertowych,
-  zasadność korzystania z danych porównawczych, które nie są publicznie dostępne (tzw. secret comparables),
-  zasadność odrzucania z próby danych porównawczych podmiotów z wynikami ekstremalnymi (w tym podmiotów ze stratą),
-  minimalna liczebność próby w analizie danych porównawczych,
-  wybór punktu z przedziału,
-  aktualizacja analizy danych porównawczych.

W zakresie przygotowania opisu zgodności zostały wskazane:
-  podstawowe elementy, jakie powinno zawierać to opracowanie,
-  katalog przesłanek które pomogą podatnikowi uzasadnić stosowane w grupie zasady wyceny transakcji.

Pełny tekst objaśnień został opublikowany na stronie Ministerstwa Finansów (link).

 

Kontakt:
Łukasz Błażewicz
l.blazewicz@doradca.lublin.pl
tel. (81) 532-23-75 w. 349

Newsletter

Jeżeli życzą sobie Państwo otrzymywać wiadomości z zakresu prawa podatkowego i bilansowego, prosimy o podanie adresu e-mail.

Logowanie

projekt i realizacja ibif.pl